NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> IKE -> Wybrane oferty
 

Indywidualne Konto Emerytalne mIKE Fundusze

Naszym zdaniem: W perspektywie kilku lat najtańszy na rynku produkt typu IKE wśród ofert funduszy inwestycyjnych (TFI). W zasadzie jedynym źródłem zysku dla oferującej go instytucji (grupa BRE Banku) są roczne opłaty za zarządzanie poszczególnymi funduszami. Mile zaskakuje niska opłata za fundusz inwestujący w europejskie obligacje - tylko 1,2%, niemile zaś wysoka opłata za fundusz zrównoważony mIKE Waga. Doskonały wybór dla osób, które zamierzają za kilka lat, po ustabilizowaniu się rynku, wybrać ofertę jeszcze tańszą.
Wybralibyśmy: dla osób młodszych skład portfela zawierający polskie akcje (60-80% mIKE Akcja) i europejskie obligacje (20-40% mIKE Europa), dla osób starszych portfel zrównoważony (30% mIKE Akcja, 40% mIKE Waga, po 15% w mIKE Europa i mIKE Gotówkowy). Pomiędzty 50 a 55 rokiem życia wybralibyśmy (w odpowiednim momencie, trzeba kontrolować wyniki) fundusze bezpieczne - mIKE Europa (30%), mIKE Waga (30%), mIKE Gotówkowy (40%). Dwa-trzy lata przed zakończeniem oszczędzania skład portfela IKE powinien składać się w 70-80% z mIKE Gotówkowego a pozostałość zainwestowalibyśmy w mIKE Europa.

Minimalna składka
Pierwsza składka musi wynosić nie mniej niż 400 zł. Kolejne muszą spełniać wymogi regulaminowe poszczególnych funduszy, do których chcemy kierować pieniądze. W praktyce oznacza to, że musimy wpłacać nie mniej niż po 50 zł na każdy fundusz. Jeżeli skonstruowaliśmy nasz portfel z jednego funduszu, składki nie mogą być mniejsze niż 50 zł, jeżeli z dwóch - co najmniej 100 zł i tak dalej.

Opłata za wypłaty
Jeżeli klient zleci wypłatę pieniędzy w dowolnej formie (likwidacja IKE, zmiana firmy zarządzającej) w ciągu pierwszego roku od podpisania umowy, zostanie pobrana opłata w wysokości 150 zł.
Jeżeli wypłatę zlecimy po 13 lub więcej miesiącach, opłata ta nie jest pobierana.

Czynności darmowe
Wszystkie pozostałe czynności są bezpłatne. W tym IKE nie płacimy za otwarcie rachunku (jak w CU czy Union Investment), nie ma opłat manipulacyjnych (jak w PZU Życie i CU), nie ma prowizji od wpłacanych składek ani w formie procentowej (jak w PZU Życie) ani kwotowej (jak w CU). Nie płacimy również za przenoszenie pieniędzy pomiędzy poszczególnymi funduszami w ramach IKE (konwersja jednostek), w innych firmach bywa z tym różnie.

Opłaty za zarządzanie
W cenie jednostek wszystkich funduszy znajduje się już opłata za zarządzanie. Jest ona różna w zależności od funduszu i wynosi rocznie:

  • mIKE Europa (obligacje europejskie) - 1,2%
  • mIKE Gotówkowy (krajowy rynek pieniężny) - 1,3%
  • mIKE Akcja (fundusz akcyjny, najagresywniejszy w ofercie) - 4%
  • mIKE Waga (fundusz zrównoważony, krajowy) - 4%
mBank zapowiada wprowadzenie dwóch funduszy typu umbrella. Będą to fundusze agresywny i zrównoważony. Osoby, które zdecydują się na nie, nie będą musiały samodzielnie decydować o składzie swojego portfela. Będzie on budowany bez ich udziału, zgodnie z wybraną przez klienta agresywną lub bezpieczniejszą strategią oszczędzania.


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> IKE -> Wybrane oferty