NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> IKE
 

TRZECI FILAR - INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE (IKE)

Indywidualne Konta Emerytalne to pomysł na ożywienie praktycznie martwego trzeciego filara ubezpieczeń społecznych (oszczędności własne). Niewielka zachęta podatkowa (zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki) przy dużym ograniczeniu (zakaz wypłaty oszczędności do 60 a w najlepszym wypadku 55 roku życia - pod rygorem utraty zwolnienia podatkowego) powoduje, że jest to oferta mało atrakcyjna dla osób z dochodami do 3 tys. zł na rodzinę. Dla nich bardzo ważną sprawą jest dostęp do oszczędności w przypadku poważnych problemów życiowych - nie powinni umieszczać w IKE całości posiadanych rezerw.

Praktycznie IKE są przeznaczone dla ludzi bogatszych, posiadających poza systemem IKE inne oszczędności. Zdrowy rozsądek podpowiada, aby na IKE nie kierować więcej niż 30% swoich rezerw. U osób bogatszych taki odsetek i tak wypełni limity ustawowe (150% średniej pensji rocznie).

Pytania o IKE - część I


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> IKE