NAWIGATOR:      Strona główna -> Publicystyka i analizy
 

Przede wszystkim przedsiębiorczość?

Ogłoszony z dużym hukiem przez rząd Leszka Millera program "Przede wszystkim przedsiębiorczość" zakładał kompleksowe działania na rzecz likwidacji formalnych utrudnień w tworzeniu nowych przedsiębiorstw, ułatwianiu działalności przedsiębiorstw istniejących oraz zwiększaniu zatrudnienia w sektorze wytwórczym i usługowym. Służyć temu miały rozwiązania polepszające kondycję finansową jednostek gospodarczych, przede wszystkim zaś tych małych i średnich.

Zgodnie z deklaracjami rząd przygotować miał m.in. nowelizację blisko 40 ustaw oraz aktów prawnych niższego rzędu. Regulacje te dotyczyć miały całego obszaru działalności przedsiębiorstw, począwszy od procedury rejestracji, poprzez nowe uregulowania dotyczące prowadzenia działalności, zmiany w prawie pracy, skończywszy na znacznym uproszczeniu i uelastycznieniu rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, sprawozdawczości i kontroli ze strony organów zewnętrznych. Wydaje się, że czas już na krótkie podsumowanie przebiegu tej akcji na polu tak istotnych i kosztownych dla firm zagadnień jak ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zebrany przez nas, swojego rodzaju dekalog "ulg", jasno pokazuje, że program ten albo pozostał papierową deklaracją twórczej niemocy, albo też realizowany jest w jakiś niepojęty dla przeciętnego Polaka sposób.

Po pierwsze: kup sobie komputer


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Publicystyka i analizy