NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia majątkowe -> Prezentacje towarzystw -> TUW TUZ
 

TUW TUZ

01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 49

Akcjonariat:

 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników - 42,24%
 • MACIF - 24,06%
 • MAIF - 14,44%
 • P&V Assurances S.C. - 9,63%
 • BISE SA - 6,73%
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych - 0,60%
 • Fundacja Akcji Demokratycznej - 0,24%
 • Fundacja Pomoc Społeczna SOS - 0,24%
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski SA - 0,24%
 • Społeczna Fundacja Solidarności - 0,24%
 • banki spółdzielcze - 0,17%
 • Urząd Dzielnicowy Praga Południe Gminy W-wa Centrum - 0,15%
 • pozostali krajowi - 1,02%

Prezes: p.o. Sylwester Rakowski

70,73% składek pochodzi z polis komunikacyjnych
Żródło: KNF, I kw. 2008 r.

Co pisaliśmy o TUW TUZ:


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia majątkowe -> Prezentacje towarzystw -> TUW TUW