NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia majątkowe -> Prezentacje towarzystw -> TUW SKOK

TUW SKOK

81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22

Akcjonariat:

  • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - 96,01%
  • Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych - 2,16%
  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe - 0,04%
  • krajowe osoby fizyczne - 1,79%

Prezes: p.o. Grzegorz Buczkowski

Co pisaliśmy o TUW SKOK:

Przeczytaj również:
Prezentacja SKOK Życie


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia majątkowe -> Prezentacje towarzystw -> TUW SKOK