NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia turystyczne -> Jak zdobyć kartę EKUZ?
 

JAK ZDOBYĆ EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

Na zdrowy rozum procedura wydawania karty EKUZ została opracowana tylko w jednym celu: aby osoba ubezpieczona zrezygnowała z jego otrzymania. Powód jest jasny i oczywisty: koszty leczenia w krajach "dawnej" Unii Europejskiej są bardzo wysokie a budżet NFZ wydrenowany. Im więcej osób zrezygnuje z EKUZ, tym większa oszczędność.

Najprostszy element procedury to wypełnienie wniosku. Należy go zapisać na dysku - klikamy prawym klawiszem myszki na linku i wybieramy opcję "Zapisz element docelowy" lub "Save link as...". Następnie otwieramy dokument programem Adobe Acrobat Reader CE (możesz go ściągnąć ze strony internetowej firmy Adobe) i drukujemy. Wniosek znajdziesz tutaj.

Nieświeże jajeczko znajdziesz na drugiej stronie formularza - ilość załączników udowadniających, że masz prawo do korzystania z ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jeżeli myślisz, że wystarczy zaświadczenie od pracodawcy o opłacaniu składek, to jesteś kosmitą. :-)

Kserokopie dokumentów musisz zrobić przed wyprawą do oddziału NFZ. Dobrze myślisz, do NFZ - tych zaświadczeń nie dostaniesz w najbardziej logicznym miejscu, czyli oddziale ZUS-u. Jeżeli nie mieszkasz w mieście będącym siedzibą województwa - czekają cię dwie wyprawy. Pierwsza z wnioskiem, druga z poprawionymi dokumentami (naprawdę wierzysz, że wszystko będzie w porządku?). Sam formularz może być wysłany pocztą (konia z rzędem temu, kto przewidzi, ile dni to potrwa). Najprawdopodobniej wybierzesz się zatem po raz trzeci - po odbiór. Karta EKUZ jest ważna tylko przez dwa miesiące.

Poza kserokopią dokumentu tożsamości (zalecamy raczej dowód osobisty, nie paszport), musisz przedstawić ksera innych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Zatem po kolei:

  1. Pracownik najemny, świadczący pracę na podstawie umowy o pracę musi przedstawić kserokopie ostatniego raportu ZUS RMUA (pracodawca daje go na koniec miesiąca), ewentualnie RZA i RCA. Księgowa lub kadrowa będzie wiedziała, o co chodzi.
  2. Niepracujący członek rodziny osoby pracującej musi wydobyć z zakładu pracy pracownika dokument RZA lub RCA.
  3. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi przynieść kserokopię ostatniego przelewu składki zdrowotnej do ZUS (ze stemplem banku, jeżeli korzystasz z banków elektronicznych, czeka Cię prowizja) oraz na wszelki wypadek dokument ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia), który wystawiasz sobie samodzielnie na początku działalności.
  4. Członek rodziny biznesmena z poprzedniego punktu musi przedstawić ksero ZUA (na nim są wyszczególnione osoby dodatkowo ubezpieczone), wpłaty ostatniej składki.
  5. Emeryci i renciści mają najłatwiejsze zadanie - przedstawiają kserokopię ostatniego odcinka renty lub emerytury. Jeżeli świadczenia wpływają na konto, potrzebny będzie wyciąg bankowy (ze stemplem).
  6. Studenci mają kilka opcji do wyboru, w zależności od ich sytuacji osobistej:
   • legitymacja studencka (aktualna!), dokument zgłoszeniowy ZUA oraz ksero ostatniego dowodu opłacenia składki;
   • jeżeli otrzymuje własne RMUA, to dołącza do niego dokument RZA lub RCA;
   • jeżeli student należy do rodziny emerytów/rencistów, przedstawia legitymację rodzica i ostatni odcinek renty/emerytury (lub wyciąg bankowy ze stemplem).
  7. Bezrobotny przedstawia zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zrowotne.
  8. Rolnik przedstawia zaświadczenie z KRUS oraz ksero wpłaty ostatniej składki.
Jeżeli zdecydowanie nie chcesz wykupywać polisy komercyjnej, powinieneś przeczytać dokładnie ulotkę opracowaną przez NFZ.

Jak widać, karty EKUZ są przeznaczone dla rolników i bezrobotnych. Inni albo zdążą osiwieć, albo doprowadzić do pasji szefa, który straci pół dnia na odgrzebanie odpowiednich papierów (nie wszyscy muszą korzystać z elektronicznych deklaracji składanych Programem Płatnika).

Jeżeli uznasz, że to lekka przesada, kup polisę komercyjną, pozwalając rządowi na zaoszczędzenie na Twoim zdrowiu. Będziesz mógł poczuć się jak prawdziwy patriota - pieniądze pójdą na siedemnasty urząd antykorupcyjny, becikowe, pampersowe czy co tam jeszcze IV Rzeczpospolita wymyśli.


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Ubezpieczenia turystyczne -> Jak zdobyć kartę EKUZ?