NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie
 

Kobieta na czele PZU Życie

Po raz pierwszy w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego szefem dużego towarzystwa została kobieta. Dotychczasowa wiceprezes PZU Życie Henryka Rupik (znana bardziej pod poprzednim nazwiskiem Pieronkiewicz) została wybrana na najważniejsze stanowisko w firmie 28 lutego 2007 r.

Kandydaturę Henryki Rupik musi jeszcze zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego, do tego czasu będzie pełnić funkcję p.o. prezesa największego polskiego towarzystwa życiowego.
Henryka Rupik jest m.in. przewodniczącą Rady Nadzorczej TFI PZU, co może sugerować chęć położenia większego nacisku w PZU Życie na inwestowanie środków własnych firmy. Nie byłaby to strategia zła, biorąc pod uwagę drastycznie spadający udział rynkowy firmy - zyski z zarządzania kapitałem stanowią główne źródło dobrego wyniku netto PZU Życie. Wcześniej Henryka Rupik była m.in. prezesem PKO BP (w latach 2000-2002) oraz wiceprezesem zarządu Kompani Węglowej SA. Funkcja wiceprezesa PZU Życie, na którą została powołana 20 czerwca 2006 r., była jej pierwszą w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ranking banków dla firm

Ostatnie zmiany w składzie zarządu PZU Życie zaszły 1 listopada 2006 r., kiedy to Eureko BV wycofało swoich przedstawicieli. Było to jednym z elementów walki podjazdowej Skarbu Państwa z Eureko BV - od tego dnia w zarządzie PZU Życie nie ma żadnego przedstawiciela holenderskiego inwestora strategicznego grupy PZU. W umowie prywatyzacyjnej istnieje zapis, że co najmniej jedna trzecia składu zarządu PZU Życie powinna być obsadzona przez Eureko - aktualnie nie jest żadna. Jest to jeden z elementów sporu prawnego i politycznego Eureko ze Skarbem Państwa.

Henryka Rupik jest jedną z bardzo niewielu kobiet zajmujących wysokie stanowiska menedżerskie w firmach związanych z finansami. Wcześniej wśród towarzystw ubezpieczeniowych tylko kilkakrotnie kobiety były ich prezesami, dotyczyło to zwykle mniejszych firm typu Compensa i Daewoo/PTU (Grażyna Brocka) czy też Link4 (Zofia Dzik).

(5.03.2007)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie