NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Sprzedaż OFE Ergo Hestia

No i jak tu nie wierzyć plotkom? Już od dwóch lat słyszeliśmy pogłoski, że ostra walka akwizytorów OFE Ergo Hestii o klientów jest przygotowaniem do sprzedaży funduszu. Zaskakuje jednak dodatkowa umowa o współpracy Ergo Hestii z Aegonem.

Aegon ma - po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego - przejąć 100% akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia i zmienić jego nazwę na PTE Aegon (za czym pójdzie również zmiana nazwy OFE). Firmy nie podały wartości transakcji, jednak po złożeniu sprawozdań finansowych za kwartał, w którym przejęcie dojdzie do skutku, będziemy mogli oszacować cenę, jaką zapłaci Aegon za wejście na rynek emerytalny.
Ponieważ zmienia się tylko właściciel OFE, jego klienci nie będą mieli prawa do zmiany funduszu bez opłat za transfer. Mogą z niego odejść bezpłatnie osoby, które były jego członkami przez co najmniej dwa lata od chwili wpłynięcia pierwszej składki.

Holenderski Aegon zaczął swoją polską przygodę od kupienia w 2005 roku polskiej odnogi Nationwide. Nationwide TUnŻ w ciągu zaledwie dwóch lat gwałtownie zwiększył przypis składki z 19 mln zł w 2002 r. do 641 mln zł w 2004. W 2005 roku, kiedy to doszło do przejęcia aktywów przez Aegona, przypis składki po raz pierwszy przekroczył miliard zł.

Pieniądze te wpływały głównie w formie składek za ubezpieczenia stricte inwestycyjne, z minimalną ochroną ubezpieczeniową, których sens opiera się na ucieczce Polaków przed tzw. podatkiem Belki. Struktura aktywów Nationwide TUnŻ była wprost idealnie skrojona pod Aegona, specjalizującego się w produktach inwestycyjnych w krajach anglosaskich i Holandii. Inwestor sprostał zadaniu i w 2006 r. najprawdopodobniej pobije kolejny rekord sumy zebranych składek - w pierwszym półroczu osiągnęła ona poziom ponad 845 mln zł.

Ranking banków dla firm

Sam fakt sprzedaży funduszu emerytalnego nie wzbudziłby większego zainteresowania, ale już umowa o współpracy pomiędzy Ergo Hestią a Aegonem - jak najbardziej tak. Aegon ma oferować produkty Ergo Hestii (głównie ubezpieczenia majątkowe) i odwrotnie: Ergo Hestia będzie nadal sprzedawać za pośrednictwem swoich agentów OFE Aegon.

O ile można zrozumieć chęć wypracowywania zysków ze sprzedaży uczestnictwa w funduszu emerytalnym (wynagrodzenie z tego tytułu pomoże agentom w utrzymaniu poziomu przychodów prowizyjnych) to dziwnie brzmi zapowiedź sprzedaży np. Ergo Hestii 7 (pakiet ubezpieczeń majątkowych) w zupełnie nieprzystosowanej do tego sieci Aegona. Firmy uznały zapewne, że warto przetestować efekt synergii - w końcu ludzie przynoszący swoje pieniądze do Aegona także mają jakiś majątek, który można ubezpieczyć. Ale jakim cudem strony umowy nie będą się kłócić o konkurowanie na rynku produktów życiowych (choćby ubezpieczenie emerytalne Sjesta w Ergo Hestii Życie) - tego już nie wiemy. Chyba, że Aegon zupełnie zrezygnuje z obsługi ubezpieczeń życiowych z dużym udziałem ochrony i skupi się na pomnażaniu oszczędności klientów.

Miałoby to sens w obecnym stanie prawnym, ale groźne pomruki dobiegające ze strony najjaśniej nam panujących nie wróżą dobrze takim przedsięwzięciom. Już kilkakrotnie pojawiały się głosy, że trzeba ukrócić sprzedaż polis ubezpieczeniowych, które w rzeczywistości w ogóle polisami nie są - a ich nazwa i symboliczny poziom ochrony stanowią tylko przykrywkę do odbierania Skarbowi Państwa przychodów z tytułu podatku od dochodów kapitałowych.

Na kolejne miliony od podatników ostrzą sobie zęby wszystkie nogi obecnego układu rządzącego - zawszeć to przyjemniej zmarnować więcej pieniędzy niż mniej, prawda?

(4.12.2006)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne