NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia majątkowe

Holandia broni Eureko

Holenderski nadzór ubezpieczeniowy poinformował polskie władze, że pakiet 20% akcji PZU SA nie był kupowany przez Eureko na kredyt. Akcje te nie są też obciążone zastawem. Ale to jeszcze nie koniec sprawy.

Rząd Leszka Millera za wszelką cenę chce pozbyć się Eureko BV z akcjonariatu PZU. Najnowszym pomysłem na doprowadzenie do unieważnienia zobowiązań jest udowodnienie, że Eureko kupiło swój pakiet na kredyt. W takim przypadku grupa złamałaby polskie prawo. Na pomysł ten wpadł minister skarbu Wiesław Kaczmarek (co nie uchroniło go przed niespodziewanym wyrzuceniem z gabinetu), który potrzebował do realizacji planu pomocy ministerstwa finansów. Grzegorz Kołodko nie pała szczególnym entuzjazmem do posuwania się do takich metod (czym, nawiasem mówiąc, wzbudził w nas sporo szacunku) ale jak wierchuszka każe, to cóż...

>Wspólnie z Janem Monkiewiczem, przewodniczącym Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych, wystąpili do władz holenderskich z prośbą o poinformowanie, czy akcje PZU były kupowane na kredyt. Drugie pytanie dotyczy kolejnego pakietu o wartości (zgodnej z umową) na poziomie 3,5 miliarda złotych, którego polski rząd nie chce już sprzedać.

Ranking banków dla firm

Holenderski nadzór ubezpieczeniowy poinformował, że Eureko kupiło pierwszy pakiet ze środków własnych i nie posiłkowało się w tym celu kredytem. Nie odpowiedział jednak czy aktualnie Eureko posiada prawie 900 mln euro wolnych środków na dokupienie pakietu kontrolnego - 21% udziałów w PZU.

Rzecznik prasowy Eureko BV stwierdziła, że odpowiedź na drugie pytanie również będzie dla spółki pozytywna. Twierdzi, że mimo dużej straty netto grupy Eureko za 2002 rok (znane są na razie tylko wyniki trzech kwartałów) zakup kolejnego pakietu akcji PZU będzie finansowane ze środków własnych. Władze holenderskie udzielą odpowiedzi pod koniec lutego.

Tymczasem procedura arbitrażowa w sprawie inwestycji w PZU trwa. Zarówno Eureko jak i polski rząd wyznaczyły już swoich przedstawicieli. Teraz muszą oni wspólnie wybrać trzeciego arbitra i mają na to trzy miesiące.

(Tutaj kupisz polisy PZU SA)
(Tutaj kupisz polisy PZU Życie)

(31.01.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia majątkowe