NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Warta
 

OFE Warta

 • OFE Warta jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 17,5 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA).
 • OFE ma 312 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87.


  Wyniki finansowe PTE DOM:
  1999 r. - strata netto 134,6 mln zł
  2000 r. - strata netto 20 mln zł
  2001 r. - strata netto 34,1 mln zł
  2002 r. - strata netto 25,5 mln zł
  2003 r. - zysk netto 4,7 mln zł
  2004 r. - zysk netto 0,35 mln zł
  2005 r. - strata netto 0,004 mln zł
  2006 r. - zysk netto 7,6 mln zł
  2007 r. - zysk netto 9,1 mln zł

  Źródło: KNUiFE/KNF
  Opłaty od składek dla osób, które wstąpiły do OFE do 31 marca 2004 r.
  Staż członkowski jest naliczany nie od chwili podpisania umowy, lecz od momentu wpłynięcia do funduszu pierwszej składki.
  W latach 2004-2010 przez pierwsze 24 miesiące stażu opłata wyniesie 7%, od 25 miesiąca 4,5%.
  W roku 2011 przy pierwszych 24 miesiącach stażu opłata wyniesie 6,125%, od 25 miesiąca 4,5%.
  W roku 2012 przy pierwszych 24 miesiącach stażu opłata wyniesie 5,25%, od 25 miesiąca 4,375%.
  Od 2014 roku opłata wyniesie 3,5%.

  Prezesem PTE jest Marek Jandziński. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się tam i zdobył dyplom MBA. W 1991 roku był doradcą agencji OMC Poll, następnie (1991-1993) pełnił funkcję dyrektora ds. rynków polskiej filii Procter & Gamble. W latach 1993-1997 był krajowym dyrektorem handlowym Nestle Polska, równolegle (1996-1997) był też dyrektorem handlowym Nestle-Winiary. Z funkcji tych odszedł w 1997 roku, przez dwa lata był prezesem i dyrektorem generalnym Kotlina, należącego już wówczas do Orkli Foods. Pełnił też funkcję członka zarządu spółki-matki: Orkla Foods International (Wiedeń).
  W 1998 roku przyjął propozycję objęcia stanowiska prezesa PTE DOM. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Warta