NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE PZU Złota Jesień

OFE PZU Złota Jesień

 • OFE PZU Złota Jesień jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 272,8 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Pekao SA.
 • OFE ma 1.983 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24.


  Wyniki finansowe PTE PZU:
  1999 r. - strata netto 143,9 mln zł
  2001 r. - strata netto 4 mln zł
  2002 r. - zysk netto 4,4 mln zł

  2002 r. - zysk netto 4,4 mln zł
  2003 r. - zysk netto 67,6 mln zł
  2004 r. - zysk netto 45,6 mln zł
  2005 r. - zysk netto 68 mln zł
  2006 r. - zysk netto 83,9 mln zł
  2007 r. - zysk netto 102,7 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezes PTE: Jerzy Kochański •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE PZU Złota Jesień