NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Polsat
 

OFE Polsat

 • OFE Polsat jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 25,2 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Rozwoju Eksportu SA (BRE Bank).
 • OFE ma 324 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61 A


  Wyniki finansowe PTE Polsat:
  2001 r. - strata netto 5,5 mln zł
  2002 r. - strata netto 1,4 mln zł
  2003 r. - zysk netto 2,1 mln zł
  2004 r. - strata netto 18,8 mln zł
  2005 r. - zysk netto 8,2 mln zł
  2006 r. - zysk netto 12 mln zł
  2007 r. - zysk netto 14,9 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezesem PTE jest Anna Horsecka. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 1992 r. była sędzią sądu rejonowego, następnie założyła własną firmę konsultingową. Od 1997 r. była doradcą Telewizji Polsat ds. inwestycji kapitałowych.
  W 1998 roku została prezesem PTE Polsat. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Polsat