NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Pekao
 

OFE Pekao

 • Pekao OFE jest zarządzane przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 36,2 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Citibank Handlowy.
 • OFE ma 318 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41.


  Wyniki finansowe PTE Pekao:
  1999 r. - strata netto 18,3 mln zł
  2000 r. - strata netto 3,9 mln zł
  2001 r. - strata netto 90,4 mln zł
  2002 r. - strata netto 3,6 mln zł
  2003 r. - zysk netto 0,2 mln zł
  2004 r. - zysk netto 5,6 mln zł
  2005 r. - zysk netto 8 mln zł
  2006 r. - zysk netto 10,3 mln zł
  2007 r. - zysk netto 13,5 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF




  Rozbudowana struktura opłat od składek w OFE Pekao wynika z serii fuzji, w których PTE Pekao był stroną przejmującą (Epoka, Pioneer). Zgodnie z prawem członkowie przejmowanego OFE nie mogą być poszkodowani w tym procesie - czyli opłaty od ich składek nie mogą wskutek transakcji wzrosnąć. Staż członkowski jest naliczany nie od chwili podpisania umowy, lecz od momentu wpłynięcia do funduszu pierwszej składki.

  Opłaty od składek dla osób, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. mieścił się w przedziale od 24 do 36 miesięcy, opłaty od składek wynoszą:
  Do końca 2011 r. - 6%
  W 2012 r. - 5,25%.
  W 2013 r. - 4,375%.
  W 2014 r. - 3,5%.

  Opłaty od składek dla osób, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. mieścił się w przedziale od 37 do 48 miesięcy, opłaty od składek wynoszą:
  Do końca 2011 r. - 5,5%
  W kolejnych latach - jak wyżej.

  Opłaty od składek dla osób, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. wynosił 49 miesięcy i więcej, opłaty od składek wynoszą:
  Do końca 2012 r. - 5%
  W kolejnych latach - jak wyżej.

  Prezesem PTE jest Tomasz Bańkowski.



 •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Pekao