NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE ING
 

OFE ING

 • OFE ING jest zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 397,1 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Citibank Handlowy w Warszawie.
 • OFE ma 2.680 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-406 Warszawa, ul. Ludna 2.


  Wyniki finansowe PTE ING:
  1999 r. - strata netto 103,7 mln zł
  2000 r. - strata netto 8,3 mln zł
  2001 r. - zysk netto 34,5 mln zł
  2002 r. - zysk netto 60 mln zł
  2003 r. - zysk netto 39,2 mln zł
  2004 r. - zysk netto 125,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 136,8 mln zł
  2006 r. - zysk netto 198,8 mln zł
  2007 r. - zysk netto 208 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Opłaty od składek dla osób, które wypracowały dwuletni staż członkowski do 15 października 2003 r.
  Staż członkowski jest naliczany nie od chwili podpisania umowy, lecz od momentu wpłynięcia do funduszu pierwszej składki.
  Do końca 2011 r. opłata od składek wynosi 5,8%.
  W 2012 r. opłata od składek wynosi 5,25%.
  W 2013 r. opłata od składek wynosi 4,375%.
  Od 2014 r. opłata od składek wynosi 3,5%.

  Prezesem PTE jest Józef Proń. Ma 54 lata. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada licencję biegłego rewidenta.
  Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy SGPiS, z której przeszedł do Ministerstwa Finansów, Energopolu i Polimexu-Cekop. W latach 1994-98 był dyrektorem biura odpowiadającego za inwestycje w Warcie SA a następnie (1998-99) wiceprezesem TU Samopomoc. W lutym 1999 r. został dyrektorem finansowym PTE ING Nationale-Nederlanden a we wrześniu 2002 r. - prezesem towarzystwa. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE ING