NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Commercial Union
 

OFE Commercial Union

 • OFE Commercial Union jest zarządzane przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 299 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Handlowy w Warszawie.
 • OFE ma 2.782 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 70


  Wyniki finansowe PTE Commercial Union:
  1999 r. - strata netto 90,2 mln zł
  2000 r. - strata netto 54,9 mln zł
  2001 r. - zysk netto 42,5 mln zł
  2002 r. - zysk netto 57,7 mln zł
  2003 r. - zysk netto 49,9 mln zł
  2004 r. - zysk netto 119,6 mln zł
  2005 r. - zysk netto 131,3 mln zł
  2006 r. - zysk netto 154,5 mln zł
  2007 r. - zysk netto 186,5 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezesem PTE jest Piotr Szczepiórkowski. Urodził się w 1962 roku, jest absolwentem Instytutu Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. W latach 1985-1991 był pracownikiem naukowym PW. Lata 1992-1993 to okres pracy dla instytucji rządowych: był wówczas pracownikiem nadzoru ubezpieczeniowego, Ministerstwa Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego. W 1993 roku przeniósł się do Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Zaczynał jako szeregowy pracownik, wkrótce awansował na dyrektora Działu Inwestycji CU Polska. W 1999 roku przeszedł do PTE Commercial Union i zajął się zarządzaniem aktywami OFE. W 2001 roku został prezesem zarządu PTE Commercial Union BPH CU WBK.


  Autorem sukcesu tego PTE był jego pierwszy prezes: Zygmunt Kostkiewicz, dzięki któremu OFE Commercial Union jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku drugofilarowym.


 •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Commercial Union