NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Bankowy

OFE Bankowy

 • Bankowy OFE jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Bankowy SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 73,8 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Rozwoju Eksportu SA (BRE Bank).
 • OFE ma 445 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7.


  Wyniki finansowe PTE PKO/Handlowy:
  1999 r. - strata netto 90,1 mln zł
  2000 r. - strata netto 26,1 mln zł
  2001 r. - strata netto 95,1 mln zł
  2002 r. - strata netto 21,1 mln zł
  2003 r. - strata netto 0,8 mln zł
  2004 r. - zysk netto 22,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 19,1 mln zł
  2006 r. - zysk netto 19,6 mln zł
  2007 r. - zysk netto 21,6 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezesem PTE jest Krzysztof Lutostański. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W latach 1977-1983 był posłem, w Sejmie pełnił funkcję sekretarza Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. W latach 1984-1989 pracował w Zespole Analiz Komisji Planowania Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W latach 1990-1992 był wiceprezesem Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 1992-1998 pracował w towarzystwach ubezpieczeniowych (Amplico Life i Compensa).
  Od 1998 roku jest prezesem zarządu PTE Bankowy. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Bankowy