NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE AXA
 

OFE AXA

 • OFE AXA jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne AXA SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 157,9 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Rozwoju Eksportu SA (BRE Bank).
 • OFE ma 628 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.


  Wyniki finansowe PTE AXA:
  1999 r. - strata netto 49,05 mln zł
  2000 r. - strata netto 59,5 mln zł
  2001 r. - zysk netto 11,5 mln zł
  2002 r. - zysk netto 4,5 mln zł
  2003 r. - zysk netto 0,2 mln zł
  2004 r. - zysk netto 9,8 mln zł
  2005 r. - strata netto 8,4 mln zł
  2006 r. - zysk netto 0,1 mln zł
  2007 r. - zysk netto 4,1 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezes PTE: brak.

 •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE AXA