NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Allianz
 

OFE Allianz

 • OFE Allianz jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 58,1 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Deutsche Bank Polska.
 • OFE ma 333 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.


  Wyniki finansowe PTE Allianz:
  1999 r. - strata netto 58,7 mln zł
  2001 r. - strata netto 0,6 mln zł
  2002 r. - zysk netto 0,2 mln zł
  2003 r. - zysk netto 5,4 mln zł
  2004 r. - zysk netto 19,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 7,8 mln zł
  2006 r. - zysk netto 7,8 mln zł
  2007 r. - zysk netto 5,0 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezesem PTE jest Agnieszka Nogajczyk-Simeonow. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Allianz