NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE AIG

OFE AIG

 • OFE AIG jest zarządzane przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 229,2 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Handlowy w Warszawie.
 • OFE ma 1.098 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 26.


  Wyniki finansowe PTE AIG:
  1999 r. - strata netto 82,4 mln zł
  2000 r. - zysk netto 2,4 mln zł
  2001 r. - zysk netto 5,7 mln zł
  2002 r. - zysk netto 21,4 mln zł
  2003 r. - zysk netto 12,1 mln zł
  2004 r. - zysk netto 24,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 53,3 mln zł
  2006 r. - zysk netto 47,5 mln zł
  2007 r. - zysk netto 19,8 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Prezesem PTE jest Jarosław Kubiak. Z wykształcenia jest doktorem fizyki. W latach 1986-1992 pracował w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
  Do grupy AIG przeszedł w 1992 roku, kiedy to został dyrektorem Działu Obsługi Klienta Amplico Life. W 1993 roku awansował na dyrektora ds. operacyjnych, a w roku 1995 został wiceprezesem Zarządu. Od 1 stycznia 1997 r. pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu, a od września 1999 I wiceprezesa zarządu Amplico Life.
  Prezesem zarządu PTE AIG został w marcu 2004 r. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE AIG