NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Jednostki rozrachunkowe OFE

WYKRES WARTOŚCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ

Uwaga!
Linia wykresu jest kubiczną krzywą składaną - mikroodchylenia od punktów nie muszą odpowiadać rzeczywistym zmianom dziennym.


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Jednostki rozrachunkowe OFE