NAWIGATOR:      Strona główna -> Niezbędnik biznesmena

Niezbędnik biznesmena
Roczne maksima w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym

Roczne maksimum podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych na jedną osobę wynosi:

  • w 2008 r. 85.290 zł;
  • w 2007 r. 78.480 zł;
  • w 2006 r. 73.560 zł;
  • w 2005 r. 72.690 zł;
  • w 2004 r. 68.700 zł;
  • w 2003 r. 65.850 zł.
Oznacza to, że jeżeli pracownik zarobił brutto taką kwotę, to zaprzestaje się płacenia tych dwóch składek. Maksymalna roczna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi zatem 16.648,61 zł zaś na ubezpieczenie rentowe: 5.117,40 zł. Pozostałe przysługujące składki stanowią dochód pracownika (pracodawca nie może ich sobie zatrzymać).

Jeżeli dana osoba ma opłacane składki z dwóch lub większej liczby źródeł musi samodzielnie pilnować tego limitu. Odzyskanie nadpłaty z ZUS jest - jak wskazuje praktyka - niemożliwe.
Oczywiście nawet po przekroczeniu limitu nadal opłaca się ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Płaca takiego pracownika nadal jest zaliczana do podstawy zakładowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Powrót


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Niezbędnik biznesmena