NAWIGATOR:      Strona główna -> Niezbędnik biznesmena
 

Dane bieżące - dane archiwalne

Minimalna standardowa podstawa składek ZUS-owskich dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi za marzec 2009 r. 1.915,80 zł (czyli 60% z 3.193,00 zł), maksymalna zaś: 7.741,38 zł. Takie same limity obowiązują twórców i artystów, wykonawców wolnych zawodów oraz osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą. Podana powyżej podstawa nie dotyczy osób prowadzących działalność rolniczą - są one ubezpieczone w KRUS.
Dla osób, które skorzystały z możliwości płacenia ulgowych składek na ZUS, podstawa wynosi 382,80 zł (czyli 30% z 1.276 zł).
Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne we wszystkich przypadkach nie może być niższa niż 2.491,57 zł.

Ubezpieczenie
Minimalna podstawa
(standardowa 60%)
Minimalna podstawa
(ulgowa)
Dane do
przelewu
emerytalne
19,52%
373,96 zł
74,72 zł
l.k. 83
konto 51
rentowe
6,00%
(uwagi)
114,95 zł
22,97 zł
l.k. 83
konto 51
chorobowe
2,45%
46,94 zł
9,38 zł
l.k. 83
konto 51
wypadkowe
1,80% (uwagi)
34,48 zł
6,89 zł
l.k. 83
konto 51
zdrowotne
9,00% (uwagi)
224,24 zł
224,24 zł
l.k. 78
konto 52
Fundusz Pracy
2,45%
46,94 zł
0 zł
(uwagi)
l.k. 73
konto 53
FGŚP
0,10%
(uwagi)
(uwagi)
l.k. 73
konto 53
Razem:
841,51 zł
338,20 zł
 

Ranking banków dla firm
  • UWAGI
  • Stawka ubezpieczenia wypadkowego jest zmienna dla firm zatrudniających 10 pracowników i więcej (szczegóły). Dla firm zatrudniających od 0 do 9 pracowników stawka wynosi 1,80 % i w tej wysokości uwzględniamy ją w tabeli.
  • Składka na Fundusz Pracy dla osób korzystających z ulgowej podstawy wynosi 0 zł, gdyż zadeklarowana przez nich podstawa jest niższa od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • Od 1 stycznia 2004 r. wzrasta składka na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie w całości można odliczyć ją od podatku. Tylko 7,75% od podstawy można odliczyć od kwoty podatku, pozostałe 1,25% dopłacamy z własnej kieszeni, czyli NIE odliczamy od podstawy opodatkowania (ani od kwoty podatku). Kwota odliczenia od podatku PIT wynosi 193,10 zł.
  • Składkę na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) opłacają tylko te firmy, które zatrudniają pracowników. Dlatego też nie jest ona uwzględniona w tabeli i podsumowaniu. Wynosi ona 0,10% ogólnego funduszu płac a nie podstawy ZUS-owskiej.
  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stawka składki rentowej wynosiła 10%.
    Od 1 stycznia 2008 r. stawka składki rentowej wynosi 6%.
    Osoby, które zapłaciły składki według wyższej stawki ubezpieczenia rentowego niż obowiązkowa mają nadpłatę, którą mogą skorygować w dowolnej chwili - wypełniając powtórnie dokumenty rozliczeniowe za błednie rozliczony miesiąc (z zaznaczeniem, iż jest to korekta).

Ważne dla pracodawców zatrudniających pracowników
Od 1 stycznia 2005 r. uległ zmianie sposób zaliczania pensji pracowniczych i części składek ZUS-owskich do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Teraz wydatki te stają się kosztem dopiero z dniem wypłacenia pieniędzy (oraz fizycznego dokonania przelewu składek do ZUS). Oznacza to, że np. pensja wypłacona za luty staje się kosztem w następujący sposób:
1. Składka na ZUS w części finansowanej przez pracownika jest kosztem w styczniu lub lutym (patrz pkt. 3-4).
2. Składka na ZUS w części finansowanej przez pracodawcę jest kosztem w lutym (bo opłacono ją 15 lutego). Dotyczy to odpowiedniej części składki emerytalnej i rentowej oraz całej składki wypadkowej.
3. Jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpiła np. 10 lutego, wówczas staje się ono kosztem w lutym.
4. Jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpiła np. 31 stycznia, wówczas staje się ono kosztem w styczniu.

Dane archiwalne


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Niezbędnik biznesmena