NAWIGATOR:      Strona główna -> Gdzie kupić polisę?

Baza danych - z podziałem na województwa - ma za zadanie umożliwić nawiązanie kontaktu pomiędzy Czytelnikami naszego vortalu a agentami ubezpieczeniowymi, multiagentami i brokerami.
Korzystając z niej prosimy pamiętać, że e-insurance.pl nie odpowiada za podejmowane decyzje ani też za działalność prezentujących się agentów.

Podział wg przedstawicieli towarzystw
Celem ułatwienia dotarcia do agentów wybranego już wcześniej towarzystwa ubezpieczeniowego wprowadziliśmy nowy podział - według firm. Wybierz ten link, jeżeli szukasz agenta konkretnego ubezpieczyciela. W innym wypadku wybierz któryś z poniższych linków.

Gdzie kupic polisę majątkową lub osobową.
Wybierz ten dział, jeżeli chcesz ubezpieczyć mieszkanie, samochód (OC i AutoCasco), działkę lub wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia na czas pobytu poza granicami Polski.

Gdzie wstąpić do OFE?
Wybierz ten dział jeżeli chcesz wstąpić do otwartego funduszu emerytalnego lub zmienić aktualne OFE.

Gdzie kupić polisę na życie?
Wybierz ten dział jeżeli chcesz wykupić polisę na życie, polisę posagową lub inwestycyjną.

Jak dodać wpis do bazy
Informacje o zasadach dodawania wpisów reklamowych w obu naszych bazach. Oferta komercyjna dla agentów ubezpieczeniowych, multiagentów i brokerów.


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Gdzie kupić polisę?