NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Bogatsze FinLife

Suomi Mutual - największy udziałowiec FinLife - podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego swojej polskiej spółki o 10 mln zł.

Kapitały FinLife wyniosą po podwyżce 147 mln zł. FinLife należy do grona mniejszych ubezpieczycieli na rynku. W 2004 roku po raz pierwszy poważnie zwiększył przypis składki (z 28 mln zł w 2003 roku do ponad 53 mln zł), wzrost widać również w 2005 roku. Większa suma zebranych składek podwyższa jednak obowiązkowe rezerwy związane ze wskaźnikami bezpieczeństwa. Z tego wyniknęła konieczność podwyższenia kapitałów ubezpieczyciela.

Udział rynkowy FinLife oscylował dotychczas w okolicach 0,5%, jednak rok 2005 może diametralnie zmienić pozycję firmy - tylko w pierwszym kwartale towarzystwo zebrało ponad 38 mln zł składek. Jeżeli tempo wzrostu zostanie utrzymane, w 2005 roku FinLife przejmie co najmniej 1% udziału w polskim rynku ubezpieczeniowym.

(05.07.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie