NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Polisa-Życie na 100%

Wskaźniki bezpieczeństwa Polisy-Życie oscylują w okolicach wymogów ustawowych. Spółka przegrała walkę o zaliczenie do środków własnych części wpłat na kapitał zakładowy.

W pierwszym zdaniu podkreślamy, że informacje te nie oznaczają, że Polisa-Życie ma problemy finansowe. Wskaźniki bezpieczeństwa znajdują się powyżej limitów ustawowych i nie ma niebezpieczeństwa dla klientów firmy.

Akcjonariusze Polisy-Życie (ponad połowę udziałów ma spółka związana z Zygmuntem Solorzem-Żakiem i on sam osobiście) wnioskowali o zaliczenie do środków własnych połowy wpłat na kapitał zakładowy. Decyzję w takich sprawach podejmuje (od czasu nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej) Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych. Jest to specyficzny, ksiegowy sposób podnoszenia wskaźników bezpieczeństwa. KNUiFE zgodziłoby się z wnioskiem gdyby akcjonariusze udowodnili, że w najbliższym czasie zamierzają podnieść kapitały spółki. Solorz-Żak deklarował dopłatę do kapitału zakładowego w razie poniesienia przez spółkę strat w 2004 r. Wynik finansowy Polisy-Życie wyniósł minus 3,99 mln zł.

Ranking banków dla firm

Akcjonariusze złożyli zażalenie, zarzucając Komisji nie wzięcie pod uwagę 21-milionowej wpłaty na kapitał zakładowy w 2004 r. Sąd odrzucił zażalenie uznając, że ważniejsze jest zapewnienie klientom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jego zdaniem operacja księgowa, której domagali się akcjonariusze, powinna być wyjątkiem a nie regułą.

Towarzystwo obsługuje przede wszystkim polisy grupowe. Zajmuje 0,4-0,5% rynku z prawie 56-milionową składką. Gwałtowny wzrost sumy zebranych składek pojawił się w 2003 roku i od tej daty zaczęły się spory Polisy-Życie z nadzorem ubezpieczeniowym. Wzrastający przypis oznacza bowiem konieczność zwiększenia kapitałów własnych ubezpieczyciela.

(05.07.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie