NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Aegon kupi Nationwide

Holenderski Aegon kupi od Nationwide Global Holdings Inc. 100% akcji polskiej spółki-córki. Transakcja ma zostać domknięta w drugim półroczu 2005 r., po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń.

Aegon specjalizuje się w ubezpieczeniach emerytalnych i inwestycyjnych, nie zajmuje się raczej polisami majątkowymi. Ponieważ struktura polis Nationwide prawie idealnie odpowiada profilowi Holendrów, decyzja nie jest zaskakująca. Tym bardziej, że już od kilku miesięcy Nationwide poszukiwało kandydata do ręki.

Nationwide zbudowało swoją siłę (gwałtowny wzrost przypisu składki z 19 mln zł w 2002 roku przez 192 mln zł w 2003 do 641 mln zł w 2004) na polisach chroniących klientów przed podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Są to polisy na życie i dożycie gwarantujące klientowi odebranie z góry ustalonej kwoty bez odliczenia tego podatku. Element ubezpieczeniowy w polisach został zminimalizowany do symbolicznych kwot i nie wpływa znacząco na poziom ryzyka dla ubezpieczyciela.

Ranking banków dla firm

Jest jednak jeden problem, który może zaszkodzić Aegonowi. Ten rodzaj polis jest wystawiony na ostrą walkę cenową. W każdej chwili któryś z konkurentów może zaoferować wyższą wypłatę po roku (choćby o jeden punkt procentowy) i nagle portfel ubezpieczeniowy rozwieje się jak dym. Nationwide będzie oczywiście bronił się przed takimi decyzjami klientów (zarówno cenowo jak i częstotliwością kontaktów) i postara się udział rynkowy utrzymać. Nie zmienia to jednak faktu, że Nationwide posiada portfel o niewielkim ryzyku odszkodowawczym ale sporym ryzyku związanym z konkurencją. Odejście do innego ubezpieczyciela to tylko kwestia doczekania terminu zakończenia - najczęściej krótkiej - polisy na życie i dożycie.
Potem gotówka w garść i seria telefonów do kilku agentów załatwi sprawę.

Najprawdopodobniej - opierając się na sile marki i przywiązaniu części klientów - Aegon spróbuje zmienić portfel ubezpieczeniowy swojej polskiej spółki na bardziej zdywersyfikowany. Może jednak napotkać na psychiczny opór - oferowane obecnie polisy na życie i dożycie są bardzo korzystne dla klienta ale niekoniecznie dla samej firmy ubezpieczeniowej. Z kolei zyskowne dla ubezpieczyciela polisy z funduszem czy posagowe nie są już tak atrakcyjne dla klienta, który przyzwyczaił się do zerowych opłat za ryzyko.
Mimo wszystko Aegon będzie musiał coś zrobić z wynikami finansowymi. Posiadając 600-milionowy przypis składki firma przynosi nadal stratę netto (zmniejszyła ją z 25 mln zł w 2003 do ponad 14 mln zł w 2004). To bezpośredni efekt małej zyskowności polis oferowanych pod marką Nationwide a wkrótce Aegon.

(05.07.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie