NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Wyniki ubezpieczeń życiowych

Prezentujemy podstawowe wyniki towarzystw ubezpieczeń na życie za pierwszą połowę 2003 r.

Commercial Union TUnŻ
Towarzystwo straciło część rynku, zebrało bowiem tylko 827 mln zł składek (rok wcześniej 878 mln zł). Gwałtownie wzrosły odszkodowania i świadczenia - zarówno procentowo (o 38%) jak i gotówkowo. Wypłacono łącznie 428 mln zł (rok temu 309 mln zł). Dzięki spadającym kosztom akwizycji (ze 112 do 83 mln zł) oraz administracyjnym (z 82 do 67 mln zł) wypracowano jednak wyższy zysk netto w wysokości 172 mln zł (rok temu 122 mln zł). Na wynik netto pozytywny wpływ miały również wyniki inwestycyjne osiągane na kapitałach CU Życie.

ING Nationale-Nederlanden
Firma także straciła część rynku, zbierając 448 mln zł (rok temu 466 mln zł). O prawie połowę - do 146 mln zł - wzrosły wypłaty odszkodowań i świadczeń (rok temu 107 mln zł). Mimo zmniejszenia kosztów działalności (akwizycja plus koszty administracyjne) ze 150 do 120 mln zł firma osiągnęła mniejszy zysk netto: 42,7 mln zł (rok temu odnotowano zysk 44 mln zł).

Ranking banków dla firm

Royal PBK
Ta firma (podobnie jak zdecydowana większość innych małych graczy) radzi sobie średnio. Zebrała 16,49 mln zł (wzrost o 20%) ale zwiększyła się do 15,8 mln zł strata netto (rok temu wyniosła 14,2 mln zł). Biorąc pod uwagę efekt skali działalności nie można porównywać wyników Royala z największymi ubezpieczycielami.

Uniqa Życie
Polisy życiowe w grupie Uniqi są marginesem działalności. Uniqa Życie zebrała 2,8 mln zł składek (wzrost o 8%), ale dzięki niskim kosztom odnotowała tylko 500 tys zł strat.

CitiInsurance
Bardzo dobry początek. Na koniec pierwszej połowy 2003 r. towarzystwo zebrało już ponad 18 mln zł składek i od razu osiągnęło zysk w wysokości 950 tys. zł. Tak dobry wynik jest związany ze strategią CitiInsurance, która skupia się na sprzedaży bardzo zyskownych polis bancassurance klientom CitiBanku Handlowego.

(15.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie