NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Commercial traci wartość

Zgodnie z raportem rocznym grupy Aviva (właściciel spółek z grupy Commercial Union) bieżąca wartość polskich inwestycji spadła z 371 (za 2001 r.) do 352 mln funtów (na koniec 2002 r.).

Podane wartości sumują wartość aktywów netto spółek oraz szacowane wpływy ze składek, pomniejszone o koszty. Bezpośrednim powodem spadku wartości inwestycji Avivy w Polsce jest obserwowana od dwóch lat rosnąca liczba upadłych i likwidowanych polis.

Wskaźnik embedded value (o który chodzi w raporcie rocznym Avivy) nie występuje oficjalnie w Polsce.

Ranking banków dla firm

Pierwsze półrocze przyniosło Commercial Union Polska spadek przypisu składki o 6% - z 878 mln zł rok temu do 827 mln zł. Firma tłumaczy to zaoferowaniem klientom produktów czysto inwestycyjnych w CU TFI. Dzięki spadkowi kosztów administracyjnych o 15 mln zł (do 67 mln) oraz kosztów akwizycji o 29 mln zł (do 83 mln) o podobną kwotę wzrósł zysk netto. Wynosi on na koniec II półrocza 172 mln zł (rok temu 122 mln zł). Z roku na rok rosną jednak wypłaty: klienci odebrali z kasy CU Polska 428 mln zł (rok temu 309 mln zł).
Commercial Union Polska konsekwentnie odmawia podania najistotniejszej informacji: liczby polis upadłych i wykupywanych po krótkim czasie.

(2.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie