NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

MetLife sprzedany

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Metropolitan Life, które wstrzymało sprzedaż nowych polis w zeszłym roku, zostało kupione przez SKOK. Tym sposobem Kasy będą miały pod kontrolą towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (polisy majątkowe) oraz życiowych.

Sukces SKOK-ów jako instytucji parabankowych opiera się na strategii funkcjonowania na zasadach non-profit. SKOK-i były tańsze dla swoich klientów, ich celem jest zaspokajanie potrzeb na usługi bankowe po jak najniższych kosztach. W dobie kryzysu dostały - i wykorzystały - szansę na szybki rozwój.

Naturalnym kierunkiem rozwoju było poszerzenie zakresu świadczonych usług o ubezpieczenia. Z polis sprzedawanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK mogą korzystać klienci, którzy wpłacą drobną składkę członkowską. Podobnie jak kasy SKOK także ubezpieczyciel działa na zasadzie non-profit. Ewentualna nadwyżka (odpowiednik zysku netto w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na zasadach komercyjnych w formie spółek akcyjnych) jest zwracana członkom TUW w postaci obniżonych składek. Dzięki temu ceny polis TUW stają się odzwierciedleniem sytuacji swoich klientów: jeżeli będą oni zgłaszać mniej roszczeń odszkodowawczych, otrzymają w nagrodę obniżenie składek.

Ranking banków dla firm

Przejęcie kontroli nad Metropolitan Life pozwoli SKOK-om rozszerzyć ofertę kas oszczędnościowych. Największym atutem "zawieszonego" MetLife jest licencja ubezpieczeniowa. SKOK-i wykorzystają ją do zbudowania oferty grupowych i indywidualnych polis na życie. Dzięki posiadaniu w portfelu pełnego wachlarza usług kasy mogą skuteczniej konkurować na rynku finansowym o obsługę klientów. Aktualnie trwa moda na bancassurance (połączenie usług bankowych i ubezpieczeniowych), które co prawda funkcjonuje wciąż w postaci szczątkowej, ale stanowi ważne i potencjalnie niezwykle dochodowe źródło zysków.

Metropolitan Life zmieni nazwę na Towarzystwo Ubezpieczeniowe SKOK-Życie, 74% akcji będzie posiadać Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (odpowiednik rady nadzorczej kontrolującej działanie wszystkich kas im. Stefana Stefczyka) zaś 24% - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK.

(2.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie