NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Tańsze inwestycje w Sampo

Sampo TUnŻ wprowadziło do swojej oferty produktowej nowe ubezpieczenie inwestycyjne. Charakteryzuje się niższymi opłatami niż w polisach z funduszem oraz brakiem górnego limitu wieku, w którym ubezpieczenie przestaje działać.

Sampo Plus opracowano z myślą o osobach, które chcą dodatkowo zaoszczędzić pieniądze na starość, uzupełniając w ten sposób przyszły budżet oparty o I i II filar emerytalny.

Sampo Plus jest produktem opartym o ideę ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, ale bardziej zbliżonym do ich europejskich wersji. Minimalna miesięczna składka wynosi 160 zł, kwartalna 450 zł, półroczna 800 zł zaś roczna 1.300 zł. W pierwszym roku towarzystwo zabierze 40% składki, w każdym kolejnym 3%. Trzeba również uwzględnić opłaty za zarządzanie kapitałem, które są zawarte w cenach jednostek uczestnictwa. Miłą niespodzianką jest brak opłat wejściowych dla składek dodatkowych - alokacja wynosi w tym przypadku 100%. W produktach klasycznych składki dodatkowe zwykle są obciążane pewną opłatą - od 3 do 10% w różnych firmach.

Ranking banków dla firm

Porównując nowy produkt Sampo z dotychczasową ofertą rynkową trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów:

  • alokacja pierwszoroczna jest w Sampo Plus zdecydowanie niższa niż w polisach typowo inwestycyjnych (np. w Skandii Życie 1 opłata od pierwszorocznej składki wynosi tylko 15%) ale również wyraźnie wyższa niż w polisach z funduszem inwestycyjnym (najczęściej wysoka opłata jest pobierana aż przez dwa lata);
  • składki dodatkowe w produktach konkurencyjnych są obciążone opłatą nie występującą w Sampo Plus (w Skandii Życie 1 opłata wynosi 5%);
  • w Sampo Plus nie ma limitu wieku dla osób ubezpieczonych (u konkurencji pojawia się różny wiek - od 60 do 75 lat);
  • w Sampo Plus zakres ochrony życia jest wyższy niż w innych polisach typowo inwestycyjnych (stąd wyższe opłaty na ten cel);
  • Sampo Plus oferuje skorzystanie m. in. z funduszu gwarantowanego, jego jednostki uczestnictwa nie mogą stanieć.
Sampo Plus nie stanowi rewolucji w ofercie polis, ale jest ciekawym uzupełnieniem dotychczasowych produktów Sampo TUnŻ.

(5.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie