NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Koniec Wustenrota

Wustenrot Życie, który zawiesił sprzedaż polis ubezpieczeniowych w czerwcu 2003 roku, ostatecznie wycofa się z polskiego rynku. Po niespełna półrocznych negocjacjach doszło do porozumienia z Inter-Życie w sprawie przejęcia portfela ubezpieczeniowego.

Umowa, którą podpisano w listopadzie ub. r., nie napotkała sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych. Ostateczną decyzję w tej sprawie KNUiFE podejmie za kilka miesięcy, po zebraniu sprzeciwów od klientów.

Ranking banków dla firm

Wszyscy klienci Wustenrot Życie mają prawo złożyć sprzeciw w sprawie wstąpienia Inter-Życie w miejsce dotychczasowego ubezpieczyciela. Jeżeli się na to zdecydują, będą mogli wypowiedzieć umowę. Sprzeciwy należy kierować bezpośrednio do KNUiFE (02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 6E). Dokument taki musi zawierać nazwę podmiotu (lub imię i nazwisko), siedzibę (w przypadku osób fizycznych pełny adres zamieszkania), serię i numer polisy oraz datę jej wystawienia. W dokumencie musi też znaleźć się punkt określający sumę ubezpieczenia oraz nazwę i adres oddziału Wustenrot Życie, który ją obsługiwał.

Klienci, którzy nie zgłoszą sprzeciwu, zostaną automatycznie klientami Inter-Życie. Warunki podpisanych polis nie ulegną zmianie, nie trzeba się zatem obawiać wzrostu opłat wstępnych wynikających z wyzerowania stażu. Oczywiście Inter może proponować byłym klientom inne, lepsze warunki polis.

(5.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie