NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie

Szerzej w CU

Zarówno nowi jak i dotychczasowi klienci Commercial Union Polska mogą skorzystać z opcji rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej. Opcje można dołączyć do polis Plus, Perspektywa oraz Ubezpieczenia Uniwersalnego.

Opcja "Na zdrowie" jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się produkty konkurencyjne. W przypadku zabiegów operacyjnych i pobytu w szpitalu osoba ubezpieczona otrzymuje odszkodowanie. W ofercie konkurentów wysokość wypłat jest uzależniona najczęściej od czasu przebywania w placówce zamkniętej lub od rodzaju choroby.
W Commercial Union odszkodowanie jest powiązane z zabiegiem szpitalnym - może to być operacja lub leczenie zachowawcze. Lista sytuacji, w których wypłacane jest odszkodowanie, zawiera 420 pozycji powiązanych z 800 jednostkami chorobowymi. Nie ma zatem bezpośredniego związku pomiędzy okresem spędzonym w szpitalu a wysokością odszkodowania. Wybór takiego rozwiązania oceny ryzyka wymagał od CU znacznie większego wkładu pracy w ocenę ryzyka.
Commercial Union eufemistycznie określa, że opcja zapewni "adekwatną korelację kosztów leczenia z wypłacanymi świadczeniami". Wypłata będzie dokonywana gotówką lub przelewem, zatem pacjent polskiego szpitala będzie mógł wydać pieniądze na dowolny cel. Nawet słowa więcej nie napiszemy, bo przecież wszyscy znamy życie.

Opcja "Na Wypadek" rozszerza zakres ochrony polis CU o następstwa nieszczęśliwych wypadków.

(13.05.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Ubezpieczenia na życie