NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Agenci: będzie konkurencja

Parlament rozszerzył obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego. Nowelizacja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym zawiera jednak rzecz ważniejszą: otwarcie rynku na agentów, którzy dotychczas pracowali w krajach Unii Europejskiej.

Nowelizacja przewiduje konieczność podawania klientowi większej liczby informacji. Agent będzie musiał podać adres firmy, na rzecz której prowadzi działalność (zatem nie tylko dane towarzystwa ubezpieczeniowego ale i agencji pośredniczącej), przedstawić dokument wpisu do rejestru pośrednika oraz poinformować, czy agencja posiada w towarzystwach ubezpieczeniowych więcej niż 10% udziałów. Agent ubezpieczeniowy będzie musiał przechodzić regularne szkolenia - co najmniej raz na trzy lata.

Niewątpliwie najważniejszą zmianą dla rynku ubezpieczeniowego będzie otwarcie go na konkurencję zagraniczną. Po wejściu w życie nowelizacji agent ubezpieczeniowy działający dotychczas np. w Niemczech, będzie mógł sprzedawać polisy także w Polsce. Nie będzie musiał przechodzić polskiej procedury rejestracyjnej - składa jedynie informację do KNUiFE. Niemiecki agent będzie kontrolowany przez organ nadzoru ze swojego kraju, w praktyce zatem nie będzie zależny od polskiej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Ranking banków dla firm

Oczywiście nie oznacza to wolnej amerykanki - jeżeli popełni czyn niezgodny z prawem, informacja o tym dotrze do organów nadzoru z macierzystego kraju. Może to zatem oznaczać, że jeżeli popełni wykroczenie w Polsce, to straci licencję agenta również w swoim kraju. Otwarcie polskiego rynku na agentów z krajów UE jest realizacją dyrektywy unijnej w tej sprawie.

Oczywiście otwarcie rynku oznacza, że także polscy agenci będą mogli (choć zapewne w dłuższej perspektywie) ubezpieczać samochody i domy niemieckie. Jeżeli stawki będą interesujące, polskie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zdobyć część zagranicznych rynków nawet bez otwierania tam oddziałów. Wystarczą tylko dobrzy agenci oraz... zaufanie zagranicznych klientów.

(21.03.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo