NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

KUKE spełnia normy

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych spełnia normy wyznaczone dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie łączenia działalności komercyjnej z publiczną - poinformowała Anita Szczecińska, rzecznik prasowy KUKE.

Komisja Europejska w ramach interpretacji Traktatu Europejskiego określiła zakaz wspierania środkami publicznymi działalności komercyjnej w agencjach ubezpieczających kredyty eksportowe. Takie działania mogłyby bowiem wpływać niekorzystnie na konkurencję na rynku.

KUKE SA spełniło wymogi prawa europejskiego poprzez administracyjne i księgowe rozdzielenie przychodów z tytułu obu działalności. Środki publiczne pochodzące z gwarancji Skarbu Państwa są lokowane na odrębnym koncie bankowym i nie są zaliczane do przychodu firmy.

KUKE wybrało sposób najtańszy i najszybszy. Innymi sposobami wprowadzenia w życie dyrektywy, z których skorzystano w pozostałych krajach UE są:

  • prywatyzacja działalności w zakresie ubezpieczeń krótkoterminowych (portfel komercyjny)
  • przeniesienie umów ubezpieczeń krótkoterminowych do odrębnej spółki zależnej
  • włączenie do zakresu komercyjnych ubezpieczeń krótkoterminowych ubezpieczeń dotychczas oferowanych z gwarancjami Państwa (łączy się to z rezygnacją z pomocy publicznej)
  • przeprowadzenie prywatyzacji ubezpieczycieli publicznych.
(źródło: komunikat prasowy KUKE SA)

KUKE SA jest własnością Skarbu Państwa (87,85% akcji) oraz państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego (12,15% udziałów).

(30.11.2004)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo