NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Czyje KUKE?

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych to specjalny element rynku ubezpieczeniowego. Jej głównym zadaniem nie jest generowanie dużych zysków lecz wsparcie eksportu polskich firm poprzez ubezpieczanie kontraktów. Teraz przechodzi całkowicie w ręce państwa.

Konsolidację akcjonariatu przeprowadzono za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Po serii transakcji zakupu BGK posiada już 12,15% akcji KUKE. Pozostałe 87,85% należy bezpośrednio do Skarbu Państwa. Wcześniej minimalne pakiety akcji miały inne instytucje finansowe.

Ubezpieczenia kontraktów eksportowych są gwarantowane przez rząd i traktowane przez Unię Europejską jako forma pomocy publicznej. Dlatego też UE wymaga od tego typu firm rozdzielenia działalności komercyjnej od wspieranej przez państwo. Problem w KUKE polegał na tym, że poza podstawowymi ubezpieczeniami eksportowymi (długoterminowymi) sprzedaje również polisy dla kontraktów krótkoterminowych. Rozwiązano go w najszybszy i najtańszy sposób - środki z tytułu gwarancji pańśtwowych są lokowane na wyodrębnionym koncie i nie stanowią przychodu KUKE.

(26.11.2004, akt. 30.11.2004)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo