NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Renty do kontroli

Poznaliśmy już szczegóły "czystki rentowej", o której pisaliśmy kilka miesięcy temu. Przez dwa lata (do 2006 r.) ma trwać weryfikacja rent z tytułu niezdolności do pracy.

Weryfikacja będzie obejmować tylko renty dożywotnie, nie terminowe. Z weryfikacji wyłączono (z obawy przed niepokojami społecznymi - inne logiczne wyjaśnienie chyba nie istnieje) rencistów, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje dziesięć lat (czyli ok. 55-letni i starsi mężczyźni oraz 50-letnie i starsze kobiety).
Weryfikacja nie dotyczy także osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy ponad 10 lat (czyli przyznane do początku 1994 roku).
Ta druga grupa musi jednak spełnić dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich pięciu lat nie mogły pracować w sposób obciążony składkami ZUS-owskimi. Jeżeli pracowały - będą weryfikowane.

Projekt likwiduje również podstawowy i najczęściej wykorzystywany powód ogólnonarodowej walki o renty. Renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, są obecnie zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ZUS (poza ubezpieczeniem zdrowotnym). Projekt likwiduje taką możliwość; rencista-biznesmen będzie musiał opłacać składki na ZUS w pełnej wysokości. Wysokość składek będzie uzależniona od dochodu za ubiegły rok, o czym piszemy szerzej w innym artykule.

(30.03.2004)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo