NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Emeryci dorobią mniej

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2003 r. wyniosło 2.141,01 zł, co spowoduje obniżenie limitów wynagrodzeń dla emerytów i rencistów.

We wrześniu, październiku i listopadzie 2003 r. bez utraty części świadczenia emeryt lub rencista będzie mógł dorobić 1.489,80 zł (w poprzednich trzech miesiącach ponad 1.560 zł). Jeżeli dorobi więcej, ale poniżej 2.783,40 zł, świadczenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W razie dorobienia jeszcze większej sumy świadczenie zostanie zawieszone.

Limity te dotyczą wszystkich rencistów oraz tych emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

(2.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo