NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Ratujemy mundurowych

Ustawa o powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych określiła, że żołnierze zawodowi i pracownicy innych służb mundurowych będą nią objęci. Dotyczyło to osób, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 roku. Teraz to się zmieni.

Żołnierze, policjanci i strażacy, którzy wstąpili do służby przed tym terminem, nadal byli objęci specjalnym systemem emerytalnym. Świadczenia są dla nich wypłacane przez odpowiednie ministerstwo: MON czy MSWiA. System ten charakteryzuje się wieloma ułatwieniami i bonusami. "Nowi" żołnierze zdecydowanie nie byli zadowoleni z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (w tym I i II filaru emerytalnego). Awantury wokół długów ZUS-u, wysokie koszty funkcjonowania OFE i inne fakty tego typu spowodowały, że rząd zdecydował się wycofać pracowników mundurowych z systemu ZUS-owskiego.

Po podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wszyscy pracownicy mundurowi przejdą do specjalnego, znanego sprzed 1999 roku, systemu emerytalnego.

(2.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo