NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Mniej zasiłków przedemerytalnych

Rząd zdecydował się na próbę ograniczenia liczby osób odbierających świadczenia przedemerytalne. Projekt przewiduje m.in. półroczny okres "karencji" przed otrzymaniem zasiłku tego typu.

Z zasiłków przedemerytalnych korzysta ponad 500 tys. osób. Świadczenia te są wyższe od zasiłków dla bezrobotnych i przysługują znacznie dłużej. W związku z trudną sytuacją budżetową rząd przystąpił do prac nad kolejną nowelizacją zasad przyznawania "półemerytur".

Najważniejsza zmiana dotyczy obowiązkowego okresu rejestracji w Rejonowym Urzędzie Pracy. Nawet jeśli dana osoba spełnia warunki do otrzymania zasiłku przedemerytalnego, najpierw przez pół roku musi posiadać status bezrobotnego. Zasiłek dla bezrobotnych jest niższy od świadczenia przedemerytalnego a ponadto RUP będzie miał szansę znalezienia takiej osobie pracy.

Ranking banków dla firm

Krytycy pomysłu twierdzą, że pojawi się nowe pole do... korupcji. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Otóż jeżeli Jan Kowalski zarejestruje się w RUP, urząd może znaleźć mu - po 3 miesiącach - pracę. Po miesiącu Jan Kowalski tę pracę traci. Wraca do RUP, ale okres oczekiwania na świadczenie przedemerytalne został już wyzerowany. Znowu musi odbyć półroczny “staż bezrobotnego”, żeby otrzymać świadczenie. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której RUP-y otrzymają zalecenie znajdywania pracy przede wszystkim dla osób czekających na świadczenia przedemerytalne. Również nietrudno sobie wyobrazić, że takie osoby zrobią wszystko lub prawie wszystko, aby takiej pracy nie dostać. A jak się takie sprawy załatwia w kraju nad Wisłą? No jak?

Dodatkowy zapis w projekcie mówi, że prawa do świadczenia przedemerytalnego nie otrzyma pracownik, który sam wypowiedział umowę o pracę. Nawet jeśli rzeczywista sytuacja zakładu spełnia ideę świadczeń przedemerytalnych (zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych), najważniejsza będzie forma rozstania się pracownika z pracodawcą. Osobom mogącym ubiegać się o świadczenie przedemerytalne zalecamy dokładne przyjrzenie się sprawom formalnym.

Najprawdopodobniej nowe zasady zaczną obowiązywać od stycznia 2003 roku, trudno bowiem przypuszczać, aby Sejm projekt nowelizacji odrzucił.

(2.09.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo