NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

62 lata dla obu płci

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem zrównującym wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet do 62 lat. Z rewolucyjnej zmiany skorzystaliby jednak tylko ci emeryci, którzy zakończą swoją aktywność zawodową po 2015 roku.

Początkowo brano pod uwagę także wyrównanie wieku do 65 lat. Propozycja taka spowodowałaby jednak na pewno falę protestów. Marne są szanse na to, że kobiety zrozumiałyby, iż wydłużenie okresu pracy miałoby zbawienny wpływ na wysokość świadczeń. Zdecydowanie wolą słuchać głosu populistów, którzy twierdzą, że emerytury dla kobiet po prostu powinny być podwyższone.

Tymczasem system emerytalny - przy wszystkich swoich nonsensach - opiera się na podstawowym rachunku ekonomicznym. Osoby generujące przez dłuższy czas produkt krajowy brutto zasługują na wyższą emeryturę zarówno moralnie jak i ekonomicznie. Mężczyźni otrzymują wyższe emerytury, ale za to przez krótszy czas. Zgodnie z tabelami życia ustala się, że zarówno kobieta jak i mężczyzna dożyją 77 roku życie i do tego momentu będą odbierać świadczenia. Dyskryminuje to - paradoksalnie - mężczyzn, którzy tego wieku dożywają zdecydowanie rzadziej niż kobiety. Mianownik dzielenia jest taki sam i wpływa z jednej strony na wyższe wypłaty miesięczne dla mężczyzn, ale z drugiej, per saldo, kobieta do śmierci otrzyma od państwa więcej pieniędzy.

Ranking banków dla firm

Zrównanie wieku emerytalnego pozwoliłoby na podniesienie świadczeń dla kobiet. O tym, czy będzie to decyzja sprawiedliwa dla mężczyzn, zadecyduje ustalenie przewidywanego momentu śmierci. Jeżeli nadal pozostanie wspólny limit 77 lat, mężczyźni na reformie stracą (emerytury zostaną zmniejszone a nadal będą odbierane krócej).

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło odłożyć na razie prace nad projektem. Skupi się na opracowywaniu nowej ustawy o emeryturach pomostowych, które w nowym systemie emerytalnym (wprowadzonym w 1999 roku) mają zastąpić tzw. wcześniejsze emerytury.

(5.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo