NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo

Dajcie nam pracować

W związku z uchwaleniem przez Sejm pakietu ustaw ubezpieczeniowych Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych przystąpiła do zbierania podpisów pod apelem o zmianę artykułu siódmego ustawy o pośrednictwie, ograniczającego możliwość tworzenia sieci agenckich oraz multiagencji.
Prezentujemy apel PIPUiF.

100 tysięcy podpisów muszą zebrać agenci ubezpieczeniowi, żeby obronić swoje prawo do pracy na rzecz tzw. sieci agencyjnych oraz do pieniędzy, które już zarobili. Chyba, że Senat zmieni uchwalony przez Sejm zapis w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Z apelem do marszałka Senatu Longina Pastusiaka o przedyskutowanie na forum Senatu ustawowej definicji agenta ubezpieczeniowego i zmiany wprowadzonego przez posłów zapisu zwrócił się dzisiaj Zarząd Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Poprosił też o to, aby przedstawiciel Izby mógł w takiej debacie uczestniczyć.

Sejm uchwalił następującą treść art. 7 projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym: "Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych".
Gdyby ustawa weszła w życie z takim zapisem, wszyscy współpracownicy firm pośrednictwa (rozmaitych sieci agentów i multiagentów), którzy mają z nimi zawarte umowy, przestaliby być agentami ubezpieczeniowymi.
Przypomnijmy, że agenci ubezpieczeniowi najczęściej są osobami samozatrudniającymi się. Natomiast podpisując umowy w ramach sieci - stają się atrakcyjnymi partnerami biznesowymi dla towarzystw ubezpieczeniowych, wspólnie organizują szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, mogą też pracować taniej i efektywniej.
Pozbawienie kilkudziesięciu tysięcy osób takiej możliwości działania oznaczałoby dla nich gwałtowny spadek dochodów - a co za tym idzie zagrożenie dla ich dalszej działalności gospodarczej. Poszerzyliby więc grupę bezrobotnych, a wielu z nich już nigdy nie odważyłoby się na "wzięcie spraw w swoje ręce".
Co gorsza, tracąc prawo do wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego, straciliby też prawo do prowizji od umów ubezpieczenia, które dzięki nim zostały zawarte. Straciliby więc dorobek ciężkiej, wieloletniej pracy swojej i firm pośrednictwa, z którymi mają umowy.

Przedstawiciele agentów ubezpieczeniowych proponują więc, aby nadać art. 7 następujące brzmienie: "Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń lub innym agentem ubezpieczeniowym, upoważnionym przez zakład ubezpieczeń do wykonywania działalności agencyjnej w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń".
We wtorek Zarząd Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zdecydował się rozpocząć akcję zbierania podpisów pod proponowanym wyżej zapisem.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zrzesza 200 firm sektora finansowego z całej Polski. Jest członkiem BIPAR, Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych z siedzibą w Brukseli.

(PIPUiF, 23.04.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: ZUS, rząd, prawodawstwo