NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

W roli głównej: Polsat

OFE Polsat - najmniejszy na rynku fundusz emerytalny - oraz stojący o krok przed przejęciem przez Winterthur DOM mają najlepsze wyniki inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat.

OFE Polsat to zagadka sama w sobie. Od prawie trzech lat ten najmniejszy fundusz na rynku wypracowuje zyski przekraczające średnią ważoną w rankingach KNUiFE. Bywa lepiej lub gorzej (co w tym przypadku oznacza dużą lub mniejszą różnicę na plus) ale trend jest stały. Polsat jest jednak funduszem wysoce agresywnym: w ciągu ostatniego półrocza zwiększał zaangażowanie na rynku akcji i ociera się już o granicę ustawowego limitu. Od trzech miesięcy ponad 38% swoich aktywów zainwestował na GPW. W tym właśnie drzemie tajemnica sukcesu: hossa na warszawskiej giełdzie ciągnie jednostki rozrachunkowe OFE Polsat na wyżyny, ich wartość oscyluje już w okolicach 27 zł. Słabsze fundusze mają jednostki nawet na poziomach nieznacznie przekraczających 23 zł (nie liczymy OFE Allianz, który zaczął działalność nieco później).

Co się stanie w przypadku pojawienia się zapowiadanej już od dawna poważnej korekty? Oczywiście można by przypuszczać, że wartość jednostek będzie pikować. Ale niekoniecznie. Drugą stroną medalu jest bowiem niewielka kapitalizacja aktywów OFE Polsat: zarządza on tylko 860 mln zł. Oznacza to, że wartość akcji należących do funduszu to tylko trzysta kilkadziesiąt milionów. Takie pakiety można sprzedać w trzy a przy większym uporze nawet w dwa dni. Sytuacja członków OFE Polsat zależy zatem przede wszystkim od szybkości reakcji zarządzających tym funduszem na pierwsze oznaki poważniejszej korekty. Nie można się spodziewać spadku zaangażowania aktywów większego niż o 10 punktów procentowych, ale już to spowoduje, że OFE Polsat będzie niedościgniony w kolejnych rankingach KNUiFE. Doskonali zarządzający OFE ING Nationale-Nederlanden nie są w stanie wycofać w szybkim czasie swoich ośmiu miliardów z giełdy. A co za tym idzie - podobnie jak inne duże fundusze - nie będą mogli skutecznie bronić swoich klientów przed bessą.

Ranking banków dla firm

Zaskakująco dobre były też wyniki OFE DOM. Fundusz inwestuje dość spokojnie (30-33% aktywów w akcjach) a udało mu się mocno przydeptać pięty zwycięskiemu Polsatowi. Nie ma jednak sensu zastanawiać się nad przeniesieniem swojego konta drugofilarowego do OFE DOM, skoro już od pół roku wiadomo, że fundusz ma zostać przejęty przez OFE Winterthur. Co prawda na razie na drodze do fuzji widzimy same kłody (KNUiFE umorzyła wniosek o zgodę na transakcję), jednak wcześniej czy później połączenie dojdzie do skutku. Naszym zdaniem raczej wcześniej.

Kolejni konkurenci osiągnęli zyski wyraźnie mniejsze od czołówki. W rzeczywistości jednak nie ma to szczególnie dużego znaczenia: w gronie OFE, które uzyskały stopy zwrotu w granicach 52-57% jest ich aż dziewięć. To oznacza, że znakomita większość drugofilarowców może darować sobie zastanawianie się nad zmianami - nie ma to sensu ekonomicznego.

Ten spokój ducha nie dotyczy klientów OFE Pekao i Allianz Polska. OFE Pekao stracił w pół roku aż 7% - to zdecydowanie za dużo jak na dobry okres giełdowy.
Najgorzej jednak jest niewątpliwie w OFE Allianz. 44% zyskowności oznacza, że różnica pomiędzy peletonem a klientami niemieckiego giganta wynosi co najmniej 8 punktów, zaś czołówka dobija do zawrotnych 60%. Na dokładkę Allianz nie skorzystał prawie w ogóle na ostatnich zwyżkach giełdowych - zbyt długo utrzymywał niskie zaangażowanie w akcjach.

Ranking banków dla firm

Klienci tego OFE mają teraz problem. Z jednej strony żal serce ściska, gdy widzą, ile można było zarobić. Z drugiej jednak będą zanosić hymny pochwalne w chwili, gdy na giełdzie dojdzie do przeceny. Niskie zaangażowanie w akcjach uchroni częściowo przed stratami. Ale przyszłość emerytalna jest uzależniona od serii dobrych decyzji, akcje trzeba kupować gdy dadzą zysk i sprzedawać przed spadkami. Nie można wyłączyć jednej z tych opcji, bo tym sposobem do niczego się nie dojdzie.

Nieoczekiwanie na rynku pojawiła się wreszcie... prawdziwa konkurencja. Mamy fundusz emerytalny najwyższego ryzyka - jest nim OFE Polsat. Mamy fundusz asekuracyjny, który nie biega za czasowymi wzrostami jak kot z pęcherzem i utrzymuje zaangażowanie w akcje na niskim poziomie. I mamy całą resztę, która osiąga wyniki uśrednione - niższe od Polsatu i zdecydowanie wyższe od Allianz Polska. Tyle tylko, że jest to wybór dość delficki: każdy by chciał mieć zyski Polsatu z bezpieczeństwem Allianza...

Za to nowi członkowie II filaru mają nareszcie jakiś wybór. Dobre i to.

(22.05.2006)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne