NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Decyzja do 10 stycznia

Do 10 stycznia 2006 r. nowi pracownicy mają czas na wybór funduszu emerytalnego. Jeżeli nie zmieszczą się w tym terminie, trafią do puli losowanych drugofilarowców. Staną się oni członkami jednego z czterech mniejszych funduszy.

Wskutek losowania nie można trafić do trzech największych OFE: Commercial Union, PZU Złota Jesień i ING Nationale-Nederlanden (który jest liderem wyników już od ponad 3 lat, w czasie których zawsze zajmował jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingach KNUiFE).

Drugim warunkiem zakwalifikowania funduszu do losowania nowych członków jest wynik inwestycyjny, który musi przekraczać średnią ważoną w co najmniej dwóch ostatnich cyklach rankingowych przygotowywanych przez KNUiFE. Warunki te spełniają cztery OFE: AIG, Dom (kupiony przez Credit Suisse - obecnie z powrotem działającą pod nazwą Winterthur), Generali i Polsat.

Osoby wylosowane będą mogły zmienić OFE, jednak przez dwa lata poniosłyby opłatę karną (jej wysokość zależy od momentu zmiany i wynosi na początku 160 zł). Od czasu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych opłata karna nie jest pobierana z konta w OFE, lecz wnoszona w gotówce.

(05.01.2006)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne