NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Będzie OFE Nordea

Grupa Nordea z impetem realizuje atak na polski rynek finansowy. Kosztem prawie 400 mln zł odkupiła od Sampo maleńskie towarzystwo ubezpieczeń na życie i spory fundusz emerytalny.

Nordea nie tylko umocniła swoją pozycję na polskim rynku, ale jednym ruchem zdobyła możliwość poszerzenia grupy odbiorców o ponad 600 tys. klientów. Osoby należące do OFE Sampo będą stanowić dobrą grupę celową usług finansowych z innych dziedzin - kont bankowych, kredytów oraz ubezpieczeń na życie.

Ranking banków dla firm

Przejęcie OFE Sampo nie oznacza zmiany zasad funkcjonowania funduszu. Nie zmieniają się również prowizje i opłaty ponoszone przez drugofilarowców. Dlatego też transakcja nie uprawnia członków OFE Sampo do bezpłatnej zmiany przynależności.

Kwota transakcji oznacza, że "wartość drugofilarowca" wynosi ok. 600-650 zł. Transakcja może być ważnym punktem odniesienia w przypadku dalszych przejęć i fuzji na polskim rynku emerytalnym. Dotyczy to jednak tylko funduszy o porównywalnej liczbie klientów - mniejsze są z definicji warte mniej.

(05.07.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne