NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Wybierz przed losowaniem

Jeszcze tylko kilka dni pozostało 161 tysiącom Polaków na samodzielny wybór funduszu emerytalnego. Jeżeli nie podpiszą umowy z OFE, zostaną losowo przydzieleni do jednego z czterech małych funduszy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o konieczności wyboru OFE 161 tys. młodych Polaków, którzy rozpoczęłi pierwszą pracę w życiu. Osoby te mają obowiązek przynależności do otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli nie podpiszą umów do 10 lipca włącznie, wówczas zostaną losowo przydzieleni do czterech funduszy. Po ponad 40 tys. nowych członków mogą tym sposobem - bez dodatkowych kosztów - zdobyć OFE Bankowy, Polsat, Generali i DOM. Losowanie odbędzie się pod koniec lipca 2005 r., najprawdopodobniej przystąpi do niego mniej więcej połowa wezwanych - ok. 60-70 tys. osób.

Ranking banków dla firm

Osoby wylosowane będą mogły zmienić OFE, jednak przez dwa lata poniosłyby opłatę karną (jej wysokość zależy od momenty zmiany i wynosi nawet 160 zł). Od nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych opłata karna nie jest pobierana z konta w OFE, lecz wnoszona w gotówce.

Duże fundusze (Commercial Union, PZU, ING Nationale-Nederlanden) są wykluczone z losowań ze względu na swój udział w rynku. Zintensyfikowały zatem pracę swoich akwizytorów oraz rozpoczęły działania reklamowe, mające na celu przekonanie "nowych" drugofilarowców do wybrania właśnie ich firm. Na reklamę zdecydowały się też niektóre mniejsze fundusze, które z losowania dyskwalifikują wyniki finansowe. Ustawa nie dopuszcza bowiem do losowania tych OFE, które w dwóch ostatnich rankingach KNUiFE nie osiągnęły stóp zwrotu powyżej średniej ważonej.

(05.07.2005)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne