NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Koniec OFE Kredyt Banku

OFE Polsat przejmuje klientów i aktywa OFE Kredyt Banku. Dotychczasowi klienci OFE KB mają prawo do zmiany funduszu emerytalnego bez żadnych opłat karnych.

Oba fundusze należą do najmniejszych na rynku. Zasadnicza różnica występuje jednak w wynikach inwestycyjnych - jednostka rozrachunkowa OFE Polsat dawno przekroczyła wartość 20 zł zaś OFE Kredyt Banku regularnie należy do najsłabszych funduszy. Naszym zdaniem, o ile dynamika przyrostu wartości aktywów nie ulegnie większym zmianom, fuzja będzie korzystna dla członków OFE Kredyt Banku.

Ranking banków dla firm

Każdy klient OFE Kredyt Banku ma prawo w związku z fuzją zmienić fundusz bez żadnych opłat karnych. Należy w tym celu podpisać umowę z nowym OFE na formularzu przeznaczonym dla transferów.

Po fuzji Polsat nadal będzie najmniejszym OFE na rynku. Na przejęcie klientów OFE Kredyt Banku wydano niespełna 30 mln zł.

(8.10.2004)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne