NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Nowy ranking KNUiFE

Sztucznie napompowany wynik Bankowego, wyraźne ujawnienie słabszych wyników Commercial Union i tragiczny, pożegnalny wynik Kredyt Banku - to najbardziej widoczne wyniki pierwszego trzyletniego rankingu funduszy emerytalnych KNUiFE.

Od 1 kwietnia 2004 r. obowiązują nowe zasady wyliczania średniej ważonej oraz indywidualnych wyników inwestycyjnych OFE. Według poprzednich zasad ranking publikowano co kwartał, teraz KNUiFE będzie go opracowywać dwa razy w roku - na dzień 31 marca i 30 września.

Przyglądając się najnowszemu rankingowi rzucają się w oczy trzy rzeczy. Oszałamiający wynik Bankowego OFE (prawie 75% zysku) wciąż w największej mierze wynika z dużej dopłaty do aktywów, jakiej PTE musiało dokonać jesienią 2001 roku.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że kubeł zimnej wody jakim była konieczność dopłaty, doskonale otrzeźwiła osoby zarządzające aktywami Bankowego. Wyniki tego funduszu - nawet po odjęciu wartości dopłaty - stały się całkiem dobre.

Commercial Union był gwiazdą wyników do końca 2002 roku. Nie zajmował pierwszego miejsca, ale od funduszu zarządzającego największymi aktywami na rynku nie można było tego wymagać. Jednak druga strona medalu nie jest pocieszająca - CU miało największy wpływ na wartość średniej ważonej stopy zwrotu OFE do końca I kwartału 2004 r. Dopiero później, zgodnie z nowymi zasadami, wpływy wyników CU na średnią zmniejszyły się. Tymczasem wciąż, już przez półtora roku, OFE CU nie dogania średniej ważonej. Rosnące aktywa stały się obciążeniem - nie można przerzucać ich szybko pomiędzy instrumentami finansowymi i - niestety - nic nie wskazuje na to, że w przyszłości będzie lepiej.

Ranking banków dla firm

To nieprzyjemna sytuacja dla ogromnej rzeszy drugofilarowców. Szczególnie dla tych bardziej spostrzegawczych - wyniki bardzo dużego na poziomie aktywów OFE ING Nationale-Nederlanden są doskonałe. Od kwietnia 2000 roku fundusz ten zawsze osiągał wyniki powyżej średniej ważonej. Tajemnicy sukcesu oczywiście nie zgłębimy, ale Nationale udowadnia, że nawet posiadając duże aktywa można skutecznie inwestować. Znacznie skuteczniej niż lider, trafiając do najlepszej trójki.

Pożegnalny wynik OFE Kredyt Banku nie dziwi w najmniejszym stopniu. Prawie od zawsze fundusz wlókł się w ogonie wyników - jedyny moment, gdy przekroczył średnią ważoną, to wrzesień 2001 roku. Jeżeli cokolwiek tutaj może zadziwić, to fakt, że po tylu latach złych wyników funduszowi w ogóle pozostali jacyś członkowie...
OFE Polsat, który przejmuje właśnie aktywa OFE Kredyt Banku, spadł klientom tego funduszu z nieba. Inwestuje na tyle skutecznie, że nigdy jego nazwa nie stała się synonimem inwestycyjnego pecha. Więcej, po krótkim okresie słabych wyników od jesieni 2003 roku wskoczył na listę najskuteczniejszych. Życzymy Polsatowi aby wraz z klientami OFE Kredyt Banku nie przejął także jego czarnego kota, przebiegającego drogę osobom zarządzającym co najmniej dwa razy dziennie.

(8.10.2004)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne