NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

OFE CU obniżyło opłatę

OFE Commercial Union obniżyło opłatę od składki pobieraną w pierwszych dwóch latach członkostwa z 10 do 8,5%. Wpływa to w pewnym stopniu na długoterminową alokację.

Decyzja OFE CU jest jak najbardziej chwalebna. Nie wiemy jednak, jaki wpływ na jej podjęcie miał proces legislacyjny, który wprowadzi prawne ograniczenie wysokości pobieranych opłat od składek. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, górny limit zostanie zmniejszony (dla wszystkich funduszy) do 7%.

W związku z decyzją OFE Commercial Union wprowadziliśmy zmiany w rankingu OFE wg alokacji składek dla wszystkich okresów.

(5.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne