NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Nationale na czele

W wyniku najprostszego z możliwych błędów w ostatnich wynikach rankingu OFE wg realnego wyniku finansowego OFE ING Nationale-Nederlanden został umieszczony na odległym miejscu. Tymczasem realny zysk dla klientów tego funduszu wyniósł na 15 maja 2003 r. aż 11,73%.

Dlaczego błąd najprostszy z możliwych? Ponieważ w dwóch miejscach naszej bazy wartość jednostki rozrachunkowej OFE Nationale-Nederlanden została obniżona o równą złotówkę (15,xx zamiast 16,xx). Błąd powielił się i drastycznie zmienił wyniki rankingu.

Chcielibyśmy serdecznie przeprosić naszych Czytelników oraz OFE ING Nationale-Nederlanden za naszego linuxowego chochlika. Mamy nadzieję, że tego typu pomyłki nie będą się powtarzać; tym bardziej, że przy okazji rekonstrukcji rankingu uprościmy jego strukturę od strony technicznej.

Dziękujemy naszym Czytelnikom, którzy sygnalizowali nam swoje wątpliwości. Nie jesteśmy głusi także na inne sugestie, które - jak już zapowiedzieliśmy kilka dni temu - wprowadzimy w życie.

Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że opisany wyżej błąd był jedynym tego typu w bazie wyników. Rekonstrukcja pozwoli nam dodatkowo na dokładniejsze prześledzenie wszystkich formuł matematycznych (choć na razie żadnego błędu nie znaleźliśmy). Z kolei baza danych wyników jednostek zostanie skonsultowana z funduszami emerytalnymi - oczywiście tylko tymi, które zechcą w tej mierze z nami współpracować.

Jednocześnie przypominamy, że w przyszłym tygodniu opublikujemy obszerniejsze wyjaśnienia dotyczące rankingów finansowych i procentowych sygnowanych przez e-insurance.pl. Wyjaśnimy w nim nasz tok rozumowania przy tworzeniu formuł oraz kilka wątpliwości, które nam zgłoszono.

(5.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne