NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Sprostowanie PTE AIG

Opublikowany na stronach e-insurance z datą 18.05 ranking AIG OFE miał, zgodnie z tytułem, przedstawić wyliczenia realnego wyniku finansowego osiągniętego przez poszczególne OFE. Przedstawione w wortalu wyniki są nieprawdziwe.

Analitycy OFE AIG stworzyli model, który - w celu porównania z symulacją przygotowaną przez e-insurance - opiera się na ogólnych założeniach opisanych w skrócie przez wortal (kierownictwo wortalu odmawia podania szczegółowych zasad). Model AIG OFE został opracowany według najlepszej wiedzy, szczegółowa metodologia i zastosowane formuły zostały podane do wiadomości redakcji.

Poniżej AIG OFE koryguje informacje przedstawione przez "e-insurance":

    1. AIG OFE nie plasuje się na końcu zestawienia realnych zysków OFE. Trzy fundusze osiągnęły wynik gorszy niż AIG OFE.
    2. Realny wynik finansowy uzyskany przez AIG OFE jest dodatni, a jego członkowie nie ponieśli strat. Uwzględniając opłaty od składki i za zarządzanie oraz wskaźnik inflacji, realny zysk AIG OFE wynosi po 4 latach inwestowania (15 maja 99 - 15 maja 03) +5,14% (a nie jak podaje e-insurance: -3,39%).
      Biorąc to pod uwagę, wyliczenia wortalu "e-insurance" uwzględniające różne poziomy pensji brutto (1000 zł, 2000 zł, 3000 zł i 4000 zł) są również nieprawidłowe.
    3. Różnica między hipotetyczną kwotą na rachunku członka AIG OFE wyliczona przez e-insurance a kwotą zgromadzoną na rachunku członka najlepszego - według rankingu wortalu - otwartego funduszu emerytalnego jest ponad trzykrotnie zawyżona w symulacji e-insurance.

(4.06.2003)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne